Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 12:21:29 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22968Tiêu đề: sóng cơ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 12:21:29 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2015
cho 1 sóng dọc với A=2 căn 2 cm truyền qua 1 lò xo thì thấy khoảng cách gần nhau nhất giữa 2 điểm B và C trên lò xo là 16cm .vị trí cân bằng của B, C cách nhau 20cm  và nhỏ hơn nữa bước sóng. cho f=15Hz. tốc độ truyền sóng là:
24 m/s         12m/s              10m/s                20m/s      8-x


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar trong 01:31:21 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2015
cho 1 sóng dọc với A=2 căn 2 cm truyền qua 1 lò xo thì thấy khoảng cách gần nhau nhất giữa 2 điểm B và C trên lò xo là 16cm .vị trí cân bằng của B, C cách nhau 20cm  và nhỏ hơn nữa bước sóng. cho f=15Hz. tốc độ truyền sóng là:
24 m/s         12m/s              10m/s                20m/s      8-x
Bạn thử thế này xem:
Mình ngại vẽ hình nên bạn chịu khó xem ảnh nhé  :P
Vì BC nhỏ hơn lamda/2 nên để B gần C nhất thì B,C lần lượt ở vị trí B', C'
dễ dàng có [tex]\Delta x_{1}+\Delta x_{2}=4[/tex]
Nhận thấy để B gần C nhất khi  [tex]\Delta x_{1}+\Delta x_{2}[/tex] lớn nhất. Mà càng về vị trí cân bằng vật chuyển động càng nhanh nên B', C' phải đối xúng nhau qua oy (H2) [tex]\Rightarrow \Delta x1=\Delta x2=2cm\Rightarrow B'OC'=90^{0}\Rightarrow BC=\lambda /4\Rightarrow \lambda =80\Rightarrow v=12m/s[/tex]