Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Shipon trong 04:32:53 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22960Tiêu đề: Mong thầy cô và các bạn giải giúp em bài sóng giao thoa .
Gửi bởi: Shipon trong 04:32:53 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2015
Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn A,B cách nhau 20cm dao dộng cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số  50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5m/s. Xét các điểm trên mặt nược thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB, diểm dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng AB một đoạn XA nhất là:
A.19.97 cm             B. 19.75mm          C. 20 cm        D. 11,9 cm


Tiêu đề: Trả lời: Mong thầy cô và các bạn giải giúp em bài sóng giao thoa .
Gửi bởi: mjhpro118 trong 07:07:25 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2015
Mình làm ra DA. A.19.97 Không biết có đúng k ?


Tiêu đề: Trả lời: Mong thầy cô và các bạn giải giúp em bài sóng giao thoa .
Gửi bởi: Shipon trong 07:56:33 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2015
Mình làm ra DA. A.19.97 Không biết có đúng k ?

Bạn có thể nói cách giải hộ mình với .


Tiêu đề: Trả lời: Mong thầy cô và các bạn giải giúp em bài sóng giao thoa .
Gửi bởi: onhekl trong 10:07:57 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2015
Bạn tham khảo nhé