Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: congvinh667 trong 04:06:32 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22953Tiêu đề: Hai dao động có hệ thức liên hệ giữa vận tốc và li độ
Gửi bởi: congvinh667 trong 04:06:32 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2015
Mọi người giúp mình bài này với ạ, bài này có dùng đạo hàm được ko ạ??
Hai vật dao động điều hòa cùng tần số góc ω, biên độ lần lượt là A1, A2. Biết A1 + A2 = 8 cm. Tại một
thời điểm, vật 1 có li độ x1 và vận tốc v1, vật 2 có li độ x2 và vận tốc x1  thỏa mãn  [tex]x_{1}v_{2}+x_{2}v_{1}=8cm^{2}/s[/tex]
Tìm giátrị nhỏ nhất của ω.
A. 0,5. B. 1. C. 2. D. 4.


Tiêu đề: Trả lời: Hai dao động có hệ thức liên hệ giữa vận tốc và li độ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:20:30 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2015
Mọi người giúp mình bài này với ạ, bài này có dùng đạo hàm được ko ạ??
Hai vật dao động điều hòa cùng tần số góc ω, biên độ lần lượt là A1, A2. Biết A1 + A2 = 8 cm. Tại một
thời điểm, vật 1 có li độ x1 và vận tốc v1, vật 2 có li độ x2 và vận tốc x1  thỏa mãn  [tex]x_{1}v_{2}+x_{2}v_{1}=8cm^{2}/s[/tex]
Tìm giátrị nhỏ nhất của ω.
A. 0,5. B. 1. C. 2. D. 4.
theo tôi bài này do biểu thức x1v2+x2v1=8 chỉ đúng tại 1 thời điểm thôi nên theo tôi không thể lấy đạo hàm
x1^2+v1^2/w^2 = A1^2
x2^2+v2^2/w^2=A2^2
x1^2+v2^2/w^2 + x2^2+v1^2/w^2 = A1^2+A2^2 >= 2/w(x1v2+x2v1) ==> A1^2+A2^2 > = 16/w
==> (A1+A2)^2-2A1A2>=16/w ==> A1A2<=32-8/w
mặt khác A1+A2>=2can(A1A2) ==> A1A2<=16
==> w=0,5