Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vuhaiquan1997 trong 09:47:53 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22946Tiêu đề: Khoảng cách MN bằng?
Gửi bởi: vuhaiquan1997 trong 09:47:53 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2015
Sóng cơ học có tần số 10 Hz, lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ 40 cm/s. Hai điểm M và N trên một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau. Tại thời điểm tốc độ dao động của M cực tiểu thì trên đoạn MN chỉ có ba điểm có tốc độ dao động cực đại. Khoảng cách MN bằng:
A. 6 cm.
B. 8 cm.
C. 12 cm.
D. 4 cm.


Tiêu đề: Trả lời: Khoảng cách MN bằng?
Gửi bởi: xchauchaux trong 11:14:51 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2015
vậy MN=1,5( lamda) = 6cm đó