Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vuhaiquan1997 trong 09:36:53 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22945Tiêu đề: Giá trị của U là?
Gửi bởi: vuhaiquan1997 trong 09:36:53 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2015
Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp để hở là 100V. Ở cuộn sơ cấp, khi ta giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp để hở là U, nếu tăng n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp để hở là U/2. Giá trị của U là:
A. 100V;                B. 200V;                C. 150V;                  D. 173V


Tiêu đề: Trả lời: Giá trị của U là?
Gửi bởi: Nguyễn Ánh Dương trong 08:39:56 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2015
sai đề rồi, điện áp hai đầu cuộn thứ cấp là 100v chứ. Và các từ sơ cấp thứ cấp loạn hết cả lên rồi.
Cậu tìm tài liệu về máy biến thế để xem lại đi nhé, đọc tài liệu sẽ dễ hơn. Theo công thức n1/n2=u1/u2 là ra thôi, tính ra n=1/3 số vòng dây cuộn sơ cấp.
Kết quả là 150V đáp án C