Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Hoàng Thoa trong 08:02:54 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22943Tiêu đề: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Hoàng Thoa trong 08:02:54 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2015
Cho một sóng hình sin lan truyền trên một sợi dây đàn hồi căng ngang rất dài với biên độ không đổi và bước sóng 24 cm. Biết M,N cách nhau 8 cm khi duỗi thẳng. kHi trên dây có songs truyền qua thì khoảng cách lớn nhất giữa M,N lớn gấp 1,25 lần khoảng cách nhỏ nhất giữa M,N. Khi khoảng cách giưã M,N max thì các phần tử này cách vị trí cân bằng của chúng một đoạn bao nhiêu?
A. 6cm B.2 căn 3 C. 3 D.2Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 09:00:08 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2015
- Đề hỏi li độ của hai phần tử sao đáp án chỉ có li độ một phần tử?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Hoàng Thoa trong 09:43:44 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2015
mình cop nguyên đề luôn đó bạn