Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 03:33:04 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22942Tiêu đề: GTSC cần trao đôi
Gửi bởi: robot3d trong 03:33:04 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2015
trong TN GTS nước, 2 nguồn kết hợp đặt tại A,B . sóng truyền đến mặt nước với lamda=6cm. M là điểm dd vs biên độ cực đại trên AB. khoảng cách nhỏ nhất từ M đến trung điểm AB là x=0,5cm .độ lệch pha A,B có thể là: d.a pi/3
 
tại M có biên độ dd max thì [tex]\frac{2\pi \Delta d}{\lambda }+\Delta \varphi =k2\pi[/tex]
[tex]\Delta d=2x=1[/tex] , gần nhất suy ra k=0 => [tex]\Delta \varphi =\frac{\pi }{3}[/tex]


m.n cho mình hỏi là tại sao delta d=2x vậy? thân!Tiêu đề: Trả lời: GTSC cần trao đôi
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 10:31:17 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2015
- Vẽ hình với trục tọa độ như sau:
   + Gốc tọa độ trùng với trung điểm O của đoạn thẳng nối hai nguồn S1S2.
   + Chọn chiều dương hướng từ O tới S1 (hoặc S2 cũng được).
   + Xét điểm M thuộc đoạn thẳng S1S2, cách O đoạn x. Khi đó MS2 = d2; MS1 = d1.
   + Dựa vào hình vẽ dễ dàng chứng minh được d2 - d1 = 2.x