Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 01:34:02 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22940Tiêu đề: Công nhỏ nhất cần phải thực hiện?
Gửi bởi: hellohi trong 01:34:02 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2015
Trên mặt bàn nằm ngang có  một vật đứng yên, khối lương [tex]m =1,8\:kg[/tex],  được  gắn  với  hai  lò  xo  nối  tiếp  nhau, độ  cứng  lần  lượt  là  [tex]k_1=150 \ \text{N}/\text{m}, k_2=80  \ \text{N}/\text{m}[/tex] như hình vẽ. Tính công nhỏ nhất cần phải thực hiện để làm cho vật chuyển động khi đặt một lực vào đầu lò xo thứ 2 (phương của lực hợp với  phương ngang một góc [tex]\alpha[/tex]), biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là [tex]\mu=0,25[/tex] và ta chỉ xét chuyển động tịnh tiến của vật.
A. 0,17565 J
B. 0,71565 J
C. 1,7565 J
D. 7,1565 J
Mọi người giải giúp em với ạ.