Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 10:58:47 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22939Tiêu đề: thắc mắc về bài tập lượng tử cần được giải đáp
Gửi bởi: robot3d trong 10:58:47 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2015
ống tia X đang hoạt động với HDT U phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là lamda. để tăng độ cứng cho tia X, ng ta tăng HDT của ống thêm 1 lượng nU, khi đó bước sóng ngắn nhất của tia X phát ra giảm 1 lượng:
A. lamda(n-1)/n          B. lamda/n            C. lamda/(n+1)           D. n.lamda/(n+1)

ps:
theo mình thì [tex]\lambda _{min}=\frac{hc}{U.e}[/tex]
sau khi tăng HĐT : [tex]\lambda _{min2}=\frac{hc}{n.U.e}=\lambda _{min}/n[/tex]
thì đọ giảm bước sóng ngắn nhất thì lấy [tex]-\lambda _{min2}+\lambda _{min}=\lambda _{min}(1-\frac{1}{n})[/tex] chứ sao lại giải ntnay:
 [tex]\lambda _{min}=\frac{hc}{U.e}[/tex]
[tex]\lambda _{min}-\Delta \lambda =\frac{hc}{e(U+nU)}\Rightarrow \Delta \lambda =\lambda (\frac{n}{n+1})[/tex]
 thật không hiểu mong mọi người giúp đỡ. thân!
Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về bài tập lượng tử cần được giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 11:25:47 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2015
ống tia X đang hoạt động với HDT U phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là lamda. để tăng độ cứng cho tia X, ng ta tăng HDT của ống thêm 1 lượng nU, khi đó bước sóng ngắn nhất của tia X phát ra giảm 1 lượng:
A. lamda(n-1)/n          B. lamda/n            C. lamda/(n+1)           D. n.lamda/(n+1) [tex]\lambda _{min1}=\frac{hc}{U.e}[/tex]

Sau khi tăng HĐT : [tex]\lambda _{min2}=\frac{hc}{(n + 1)U.e}=\frac{\lambda _{min}}{n + 1}[/tex]

Độ giảm bước sóng ngắn nhất : [tex]\lambda _{min1} -\lambda _{min2} = \frac{n}{n +1}\lambda _{min1}[/tex]