Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 05:03:31 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22936Tiêu đề: bài toán về MPĐXC cần giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 05:03:31 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2015
1 MPĐXC 1 pha p=1 ,bỏ qua điện trở, nối với mạch ngoài là 1 đoạn RLC nt gồm R=100 om, cuộn cảm thuần L=41/6pi H và C=(10^-4)/(3pi) C. khi roto quay với tốc độ là n hoặc 3n thì CDDDHD trong mạch có cùng giá trị. giá trị n là:
60v/s      50v/s          30v/s        25v/s


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về MPĐXC cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 10:27:35 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2015
+ Suất điện động do máy phát điện tạo ra, cảm kháng tỉ lệ với tốc độ quay của roto; dung kháng tỉ lệ nghịch với tốc độ quay của roto.
[tex]E=\frac{\omega .N.B.S}{\sqrt{2}}\rightarrow E\sim n.[/tex]; [tex]Z_{L}=\omega.L\rightarrow Z_{L}\sim n[/tex]; [tex]Z_{C}=\frac{1}{\omega .C}\rightarrow Z_{C}\sim \frac{1}{n}[/tex]
+ Theo đề bài, khi roto quay với tốc độ n và 3n thì cường độ dòng điện như nhau nên có:
[tex]\frac{n.k}{\sqrt{R^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}}=\frac{3n.k}{\sqrt{R^{2}+(3.Z_{L}-\frac{Z_{C}}{3})^{2}}}[/tex]
+ Thay số và giải phương trình để tìm [tex]\omega[/tex], sau đó suy ra f rồi suy ra n.