Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: xchauchaux trong 02:56:16 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22934Tiêu đề: Mạch RLC , Con lắc đơn,, Phóng xạ cần hướng dẫn
Gửi bởi: xchauchaux trong 02:56:16 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2015
nhờ các thầy cô hướng dẫn dùm em bài này
1/điện áp u=240[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100pi. t)      vào mạc AB gòm AM có R thay đổi đc , MB có L, r Và C . thay đổi R để công suất trên R max  là 80w , thì điện áp hiệu dụng đoạn MB là 80[tex]\sqrt{3}[/tex] V . tìm công suất tiêu thụ toàn mạch
A-149w  B 160w       C  120w      D  139w
Câu 2 .  1 con lắc đơn . có hệ số nở dài của dây [tex]\alpha[/tex] =3.10^-5. nhiệt độ mặt đất là [tex]t_{1}[/tex]=30 C..   khi lên cao 1,5 km thì đồng hồ nhanh 119s , tìm nhiệt độ tại độ cao đó  biết bán kinh trái đất là R =6400km
A 8,6    B2,3     4,9         1,3
câu 3 )   Hạt nhận [tex]Ra^{226}[/tex] có chu khì bán rã rất dài và là chất phóng xa [tex]\alpha[/tex]( 1 hạt Ra pxa 1 alpha cho một lần). một khối chất Ra có độ phóng xạ bạn đầu là 2,5ci tìm thể tích Khí Heli thụ dc ở dktc sau 15 ngày
A   4,125. 10^-4 lit       
B 4.538 . 10^-6 lít
C  3.875 .10^-5 lit
D 4,459 . 10^-6 lít
em xin cảm ơn ........

Tiêu đề: Trả lời: Mạch RLC , Con lắc đơn,, Phóng xạ cần hướng dẫn
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:33:07 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2015
nhờ các thầy cô hướng dẫn dùm em bài này
1/điện áp u=240[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100pi. t)      vào mạc AB gòm AM có R thay đổi đc , MB có L, r Và C . thay đổi R để công suất trên R max  là 80w , thì điện áp hiệu dụng đoạn MB là 80[tex]\sqrt{3}[/tex] V . tìm công suất tiêu thụ toàn mạch
A-149w  B 160w       C  120w      D  139w
R thay doi de PRmax ==> R^2=r^2+(ZL-ZC)^2 ==> UR^2=Ur^2+(UL-UC)^2 = UMB^2 ==> UR=60can(3) ==> PRmax = UR^2/R ==> R=135
mặt khác ta có U^2 = UR^2+Ur^2+(UL-UC)^2 + 2UR.Ur = 2UR^2 + 2UR.Ur ==> Ur ==> ==> P


Tiêu đề: Trả lời: Mạch RLC , Con lắc đơn,, Phóng xạ cần hướng dẫn
Gửi bởi: xchauchaux trong 10:43:12 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2015
cảm ơn thầy , nhìn mà muốn lòi mắt ra luôn =)) từ từ để em định hình lại  :D


Tiêu đề: Trả lời: Mạch RLC , Con lắc đơn,, Phóng xạ cần hướng dẫn
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:13:07 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2015
Câu 2 .  1 con lắc đơn . có hệ số nở dài của dây [tex]\alpha[/tex] =3.10^-5. nhiệt độ mặt đất là [tex]t_{1}[/tex]=30 C..   khi lên cao 1,5 km thì đồng hồ nhanh 119s , tìm nhiệt độ tại độ cao đó  biết bán kinh trái đất là R =6400km
A 8,6    B2,3     4,9         1,3
kim dong ho chay nhanh trong TG bao lau, thầy lấy 1 ngày đêm
dung CT gan dung
DeltaT/T .86400 = -119
mặt khác DeltaT/T = 1/2.alpha. (t2-t1) + h/R


Tiêu đề: Trả lời: Mạch RLC , Con lắc đơn,, Phóng xạ cần hướng dẫn
Gửi bởi: xchauchaux trong 01:16:59 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2015
nhờ các thầy cô hướng dẫn dùm em bài này
1/điện áp u=240[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100pi. t)      vào mạc AB gòm AM có R thay đổi đc , MB có L, r Và C . thay đổi R để công suất trên R max  là 80w , thì điện áp hiệu dụng đoạn MB là 80[tex]\sqrt{3}[/tex] V . tìm công suất tiêu thụ toàn mạch
A-149w  B 160w       C  120w      D  139w
R thay doi de PRmax ==> R^2=r^2+(ZL-ZC)^2 ==> UR^2=Ur^2+(UL-UC)^2 = UMB^2 ==> UR=60can(3) ==> PRmax = UR^2/R ==> R=135
mặt khác ta có U^2 = UR^2+Ur^2+(UL-UC)^2 + 2UR.Ur = 2UR^2 + 2UR.Ur ==> Ur ==> ==> P
thưa thầy e ko hiểu cái chỗ [tex]U_{R}[/tex] = 60 căn 3 vì trong dữ kiên đề bài ghi [tex]U_{MB}[/tex] =80 căn 3 .
và P= ??? công thức nào hở thầy
- bổ sung câu 2 là thời gian = 1 tuần
em cảm ơnTiêu đề: Trả lời: Mạch RLC , Con lắc đơn,, Phóng xạ cần hướng dẫn
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:47:49 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2015
thưa thầy e ko hiểu cái chỗ [tex]U_{R}[/tex] = 60 căn 3 vì trong dữ kiên đề bài ghi [tex]U_{MB}[/tex] =80 căn 3 .
và P= ??? công thức nào hở thầy
- bổ sung câu 2 là thời gian = 1 tuần
em cảm ơn
vậy thầy đánh nhầm đấy sửa lại đi em