Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 04:11:09 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22931Tiêu đề: Số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là?
Gửi bởi: hellohi trong 04:11:09 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2015
Một phân xưởng cơ khí sử dụng một động cơ điện xoay chiều có hiệu suất 80%. Khi động cơ hoạt động nó sinh ra một công suất cơ bằng 7,5 kW. Biết rằng, mỗi ngày động cơ hoạt động 8h và giá tiền của một “số” điện công nghiệp là 1200đ. Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là:
A. 2.700.000 đ
B. 5.400.000 đ
C. 675.000 đ
D. 1.350.000 đ
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:45:54 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2015
Một phân xưởng cơ khí sử dụng một động cơ điện xoay chiều có hiệu suất 80%. Khi động cơ hoạt động nó sinh ra một công suất cơ bằng 7,5 kW. Biết rằng, mỗi ngày động cơ hoạt động 8h và giá tiền của một “số” điện công nghiệp là 1200đ. Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là:
A. 2.700.000 đ
B. 5.400.000 đ
C. 675.000 đ
D. 1.350.000 đ
Mọi người giải giúp em với ạ.
công suất tiêu thụ P=Pco/H = 7,5.100/80=9,375kW ==> Điện năng tiêu thụ trong 1 ngày ; E=P.t =9,375*8= 75kWh
số tiền trả trong 1 ngày : 75*1200=90000đ ==> số tiền một tháng trả : 90000*30=2.700.000 đ