Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: depzaidinghoi_95 trong 10:36:13 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22922Tiêu đề: Giao thoa ánh sáng - Laser - Dao động cơ
Gửi bởi: depzaidinghoi_95 trong 10:36:13 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2015
Mọi người giúp e vs mới làm bài này lần đầu @.@

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc 1 và 2 có bước sóng lần lượt là 0,48 mm và 0,60 mm. Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm tính từ vân tối thứ nhất đến vân tối thứ 13 (ở cùng một phía so với vân trung tâm) của bức xạ 1 là:
A. 1 vân.
B. 2 vân.
C. 4 vân.
D. 3 vân.

Một bút laze phát ra ánh sáng đơn sắc bước sóng 532 nm với công suất 5 mW. Một lần bấm sáng trong thời
gian 2 s, bút phát ra bao nhiêu phôtôn ? e tính ra 2.68x10^25
A. 1,86.1016 phôtôn. B. 2,68.1016 phôtôn C. 1,86.1015 phôtôn. D. 2,68.1015 phôtôn.

2Li độ và tốc độ của một vật dao động điều hòa liên hệ với nhau theo biểu thức 10^3x^2=10^5-v^2 . Trong đó x và v lần lượt tính theo đơn vị cm và cm/s. Lấy π2 = 10. Khi gia tốc của vật là 50 m/s2 thì tốc độ của vật là:

Xin cảm ơn ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng - Laser - Dao động cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:37:07 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2015
Tên bài đăng ban đầu của em đặt là "Mọi người giúp e vs mới làm bài này lần đầu @.@" là SAI QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT TÊN TOPIC.
Em cần đọc kỹ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT.
Chúng tôi đã sửa lại tên cho đúng, lần sau nếu sai quy định chúng tôi sẽ xóa bài.