Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ddhoc trong 08:27:20 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22921Tiêu đề: Sóng dừng - Con lắc lò xo
Gửi bởi: ddhoc trong 08:27:20 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2015
Một số bài tâp cần giải đáp!!!!

Dạ cho em hỏi!!! [-O<
Bài 1 một sợi dây AB có chiều dài 24cm hai đầu cố định M,N,P là 3 điểm trên dây chia thành 4 đoạn bằng nhau khi duỗi thẳng. Khi xuất hiện sóng dừng quan sát thấy hai bụng sóng.Tỷ số khoảng cáchMP lớn nhất là 1.25.Biên độ bụng sóng?
Bài 2 con lắc lò xo treoco1 độ cứng k=50N/m và khối lượng m=200g, từ vị trí cân bằng kéo vật xuống sao cho lò xo dãn 1 đoạn 12cm, rồi thả cho vật dao động điều hòa. trong 1 chu kỳ khoảng thời gian mà lực đàn hồi tác dụng vào điểm treo cùng chiều với hợp lực tác dụng lên vật


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tâp cần giải đáp!!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:53:08 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2015
Dạ cho em hỏi!!! [-O<
Bài 1 một sợi dây AB có chiều dài 24cm hai đầu cố định M,N,P là 3 điểm trên dây chia thành 4 đoạn bằng nhau khi duỗi thẳng. Khi xuất hiện sóng dừng quan sát thấy hai bụng sóng.Tỷ số khoảng cáchMP lớn nhất là 1.25.Biên độ bụng sóng?


Xem hướng dẫn giải


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tâp cần giải đáp!!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:11:17 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2015

Bài 2 con lắc lò xo treoco1 độ cứng k=50N/m và khối lượng m=200g, từ vị trí cân bằng kéo vật xuống sao cho lò xo dãn 1 đoạn 12cm, rồi thả cho vật dao động điều hòa. trong 1 chu kỳ khoảng thời gian mà lực đàn hồi tác dụng vào điểm treo cùng chiều với hợp lực tác dụng lên vật


Hướng dẫn đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng - Con lắc lò xo
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:03:05 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2015
Chú ý, bài dăng ban đầu cua em có tên là "Một số bài tập cần giải đáp" là sai quy định về đặt tên, chúng tôi đã sửa lại cho đúng. Em cần đọc kỹ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT!

Hình đính kèm là tên ban đầu trước khi chúng tôi sửa: