Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 02:19:32 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22915Tiêu đề: Giá trị của biên độ tổng hợp
Gửi bởi: hellohi trong 02:19:32 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2015
Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng pha cùng tần số có phương trình lần lượt là: [tex]x_1=A_1\cos \left(\omega t +\dfrac{2\pi }{3}\right), x_2=A_2\cos \left(\omega t\right), x_3=A_3\cos \left(\omega t -\dfrac{2\pi }{3}\right).[/tex] Tại thời điểm [tex]t_1[/tex]  các giá trị tương ứng của ba dao động là: [tex]x_1=-10cm, x_2=40cm, x_3=-20cm[/tex] . Tại thời điểm [tex]t_2=t_1+\dfrac{T}{4}[/tex]  các giá trị của li độ lần lượt là: [tex]x_1=10\sqrt{3}cm, x_2=0cm, x_3=20\sqrt{3}cm.[/tex]  Tìm giá trị của biên độ tổng hợp
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Giá trị của biên độ tổng hợp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 05:51:56 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2015
Từ thời điểm t1 sang t2 là vuông pha. Em áp dụng công thức vuông pha cho từng dao động điều hòa sẽ tìm được biên độ củ từng dao động. Từ đó suy ra biên độ dao động tổng hợp