Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Như Ý trong 09:32:11 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22907Tiêu đề: Bài tập vật lí hạt nhân
Gửi bởi: Như Ý trong 09:32:11 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2015
trong điều trị phóng xạ, một nguồn phóng xạ có chu kì bán rã T = 6 năm. Khi điều trị lần đầu thì thời gain 1 liều là 5p.Sau 1 năm thì thời gian chiếu xa một lượng tăng gấp đôi là bao lâu
Mọi người giúp giùm e, em cảm ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập vật lí hạt nhân
Gửi bởi: Quang Dương trong 11:03:15 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2015
trong điều trị phóng xạ, một nguồn phóng xạ có chu kì bán rã T = 6 năm. Khi điều trị lần đầu thì thời gain 1 liều là 5p.Sau 1 năm thì thời gian chiếu xa một lượng tăng gấp đôi liều cũ là bao lâu
Mọi người giúp giùm e, em cảm ơn nhiều

Liều phóng xạ tỉ lệ thuận với số hạt nhân bị phân rã .

Do thời gian chiếu xạ rất bé so với chu kì bán rã nên lúc đầu ta có :

[tex]n_{1} = N_{0}\left(1 - e^{-\lambda t_{1}} \right) = N_{0}\lambda t_{1}[/tex]

Tương tự trong lần chiếu thứ hai ta có : [tex]n_{2} = N_{1}\lambda t_{2}[/tex] 

Trong đó [tex]N_{1}[/tex] là số nguyên tử còn lại của [tex]N_{0}[/tex] sau 1 năm : [tex]N_{1} = N_{0} 2^{-1/6}[/tex]

Mặt khác theo giả thiết [tex]n_{2} = 2n_{1}[/tex] nên [tex]t_{2} = 2t_{1}.2^{1/6}[/tex]