Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tormentado trong 05:14:29 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22905Tiêu đề: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: tormentado trong 05:14:29 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2015
S1, S2 cách nhau 30 cm trên mặt nước dao động với phương trình
[tex]u_{1}=4cos(5\pi t- \frac{\pi}{2})[/tex]
[tex]u_{2}=4cos(5\pi t+\frac{\pi}{6})[/tex]
Cực tiểu gần trung điểm O nhất cách trung điểm O 0.2 cm hỏi trên S1S2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?


 


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: tormentado trong 08:18:25 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2015
trời ... có phải dễ quá nên k ai giúp mình k zạ  :-[


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:54:28 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2015
S1, S2 cách nhau 30 cm trên mặt nước dao động với phương trình
[tex]u_{1}=4cos(5\pi t- \frac{\pi}{2})[/tex]
[tex]u_{2}=4cos(5\pi t+\frac{\pi}{6})[/tex]
Cực tiểu gần trung điểm O nhất cách trung điểm O 0.2 cm hỏi trên S1S2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?

Đầu tiên tìm lamda. Sau đó tìm điều kiện cực đại rồi cho vào - 30 < d2 - d1 < 30 => số CĐ

Độ lệch pha của 2 sóng tại 1 điểm nào đó do 2 nguồn truyền đến là [tex]\Delta \varphi =-\frac{2\pi }{3}+\frac{2\pi }{\lambda }(d_2-d_1)[/tex]

Để biên cực tiểu thì: [tex]\Delta \varphi =(2k+1)\pi[/tex]  => d2 - d1 = (k + 0,5 + 1/3).lamda

Cực tiểu thuộc S1S2 và gần O nhất khi ( d2 - d1)min => chọn k = 0 => lamda = 0,48 cm,   với  d2 - d1) = 2.MO

Để biên cực đại: [tex]\Delta \varphi =k2\pi[/tex]  => d2 - d1 = (k + 1/3).lamda

Số CĐ trên S1S2 được xđ: - 30 < d2 - d1 < 30

Bài này số 0,2 làm cho lamda bé quá.
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:25:08 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2015
S1, S2 cách nhau 30 cm trên mặt nước dao động với phương trình
[tex]u_{1}=4cos(5\pi t- \frac{\pi}{2})[/tex]
[tex]u_{2}=4cos(5\pi t+\frac{\pi}{6})[/tex]
Cực tiểu gần trung điểm O nhất cách trung điểm O 0.2 cm hỏi trên S1S2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?
theo thầy bài của thầy đạt nên lấy k=-1 sẽ thỏa hơn
ĐKCT,CĐ tổng quát : d1-d2=(k+0,5-(phi1-phi2)/2pi).lambda và d1-d2=(k-(phi1-phi2)/2pi).lambda

cách khác
ĐKCT d1-d2=(k+1/2-1/3).lambda=(k+1/6).lambda
ĐKCĐ d1-d2=(k-1/3).lambda

CT gần TT khi k=0 ==> d1-d2=lambda/6 = 2*0,2=0,4 ==> lambda=2,4cm
số cđ trên S1S2 : -30 < (k-1/3).lambda < 30


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: SầuRiêng trong 10:50:51 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2015
S1, S2 cách nhau 30 cm trên mặt nước dao động với phương trình
[tex]u_{1}=4cos(5\pi t- \frac{\pi}{2})[/tex]
[tex]u_{2}=4cos(5\pi t+\frac{\pi}{6})[/tex]
Cực tiểu gần trung điểm O nhất cách trung điểm O 0.2 cm hỏi trên S1S2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?
Em có cách này: :D
+ Biên độ của O: a0 = 2A|cos(Pi/3)|=A
+ Đường tròn lượng giác => 2Pi.d/lamda=Pi/6 => lamda=2,4 cm
+ Số cực đại: [tex]-\frac{30}{\lambda }+\frac{1}{3}<k<\frac{30}{\lambda }+\frac{1}{3}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: tormentado trong 11:05:24 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2015
2 thầy sau làm đúng đáp án rùi ạ. cảm ơn hai thầy nhiều  :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: xchauchaux trong 11:25:23 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2015
câu này dễ mà được tới 3 thầy trả lời , sao mà ban kia sướng quá ,  [-O< phải chi mình cũng dc zây 8-x :P


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:29:37 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2015
2 thầy sau làm đúng đáp án rùi ạ. cảm ơn hai thầy nhiều  :D
Chúng tôi nghĩ, dù ra đúng đáp án của đề bài hay không thì mọi người cũng đã dành thời gian lên 4rum (thay vì ra quán cafe ngồi không sung sướng sao?) , và ngồi gõ ra bài giải cho mình. Như vậy, nên cảm ơn tất cả chứ sao lại phân biệt như vậy?


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:32:51 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2015
S1, S2 cách nhau 30 cm trên mặt nước dao động với phương trình
[tex]u_{1}=4cos(5\pi t- \frac{\pi}{2})[/tex]
[tex]u_{2}=4cos(5\pi t+\frac{\pi}{6})[/tex]
Cực tiểu gần trung điểm O nhất cách trung điểm O 0.2 cm hỏi trên S1S2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?
theo thầy bài của thầy đạt nên lấy k=-1 sẽ thỏa hơn
ĐKCT,CĐ tổng quát : d1-d2=(k+0,5-(phi1-phi2)/2pi).lambda và d1-d2=(k-(phi1-phi2)/2pi).lambda

cách khác
ĐKCT d1-d2=(k+1/2-1/3).lambda=(k+1/6).lambda
ĐKCĐ d1-d2=(k-1/3).lambda

CT gần TT khi k=0 ==> d1-d2=lambda/6 = 2*0,2=0,4 ==> lambda=2,4cm
số cđ trên S1S2 : -30 < (k-1/3).lambda < 30

Đúng rồi thầy, phải chọn k = -1 thì hiệu khoảng cách mới nhỏ nhất. Do em làm vội vàng lúc tối qua không để ý thứ tự d2 trừ d1 hay d1 trừ d2 đều được, miễn sao độ lớn bé nhất, vì nguồn 1 có thể chọn bên phải hay trái tùy ý. Cảm ơn thầy !


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:43:44 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2015
2 thầy sau làm đúng đáp án rùi ạ. cảm ơn hai thầy nhiều  :D
Chúng tôi nghĩ, dù ra đúng đáp án của đề bài hay không thì mọi người cũng đã dành thời gian lên 4rum (thay vì ra quán cafe ngồi không sung sướng sao?) , và ngồi gõ ra bài giải cho mình. Như vậy, nên cảm ơn tất cả chứ sao lại phân biệt như vậy?

Không sao đâu thầy  :D. Giải nhằm, giải sai là chuyện không thể tránh khỏi. 9 người thì có 10 ý nhìn nhận 1 sự việc. Hy vọng em này biết tách 2 vấn đề: sự giúp đỡ; kết quả, thành công.