Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quocvietnvt trong 04:04:09 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22904Tiêu đề: bài tập sóng ánh sáng
Gửi bởi: quocvietnvt trong 04:04:09 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2015
Bài toán
Trong thí nghiệm Y-âng về GTAS, khoảng cách giữa hai khe hẹp bằng 5,5 lần bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm thì trên màn quan sát được tối đa bao nhiêu vân sáng?
A. 5
B. 7
C. 13
D. 11


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:31:53 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2015
Bài toán
Trong thí nghiệm Y-âng về GTAS, khoảng cách giữa hai khe hẹp bằng 5,5 lần bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm thì trên màn quan sát được tối đa bao nhiêu vân sáng?
A. 5
B. 7
C. 13
D. 11
vẽ hình ra, ĐKCĐ = ĐKVS : d1-d2=k.lambda<a ==> k<5,5
==> k={-5,..5|