Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: xchauchaux trong 12:31:33 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22902Tiêu đề: máy biến áp và mach lc chua rõ cách làm
Gửi bởi: xchauchaux trong 12:31:33 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2015
Nhờ thầy cô và các bạn giúp em câu 23 24 25 26 . Ko cần gõ latex chỉ cần huớng dẫn cũng dc ạ :D


Tiêu đề: Trả lời: máy biến áp và mach lc chua rõ cách làm
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:17:59 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2015
Câu 23: Xem ảnh.


Tiêu đề: Trả lời: máy biến áp và mach lc chua rõ cách làm
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:37:32 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2015
Nhờ thầy cô và các bạn giúp em câu 23 24 25 26 . Ko cần gõ latex chỉ cần huớng dẫn cũng dc ạ :D
Dùng Cthứcc : H=Ptt/P và H=1-DeltaP/P với hai dạng này mà biến đổi
H1=Ptt/U1I1 và H1=1-RI1/U1 lất H1(1-H1) = Ptt.R/U^2
tương tự H2(1-H2)=1,2Ptt.R/U^2
==> H2(1-H2)=1,2H1(1-H1)
giải PT tìm H2


Tiêu đề: Trả lời: máy biến áp và mach lc chua rõ cách làm
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:43:27 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2015
Nhờ thầy cô và các bạn giúp em câu 23 24 25 26 . Ko cần gõ latex chỉ cần huớng dẫn cũng dc ạ :D
bạn nên xem lại quy định nhé, nhiều người muốn giúp mà nhìn tthấy cái hình nản đấy
Trước khi đóng khóa k thì i=I=Io/can(2) ==> WL=W/2 ==> Wc=W/2 do hai tụ giống nhau ==> Wc1=Wc2=W/4
Sau khi đóng có sự phóng điện qua lại ở hai bản tụ C1 ==> tụ 1 bị nối tắt ==> NL lúc sau mạch W'=W-Wc1=3W/4
==> Điện áp cực đại lúc sau 1/2C2Uo'^2 = (3/4)1/2CbUo^2 ==> CUo'^2 = C/2.Uo^2 ==> Uo'=can(3)Uo/can(8)


Tiêu đề: Trả lời: máy biến áp và mach lc chua rõ cách làm
Gửi bởi: xchauchaux trong 05:23:18 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2015
Em hiểu  rồi lần sau em sẽ làm theo quy đinh của box .cam ơn thầy đã giúp và nhắc nhở


Tiêu đề: Trả lời: máy biến áp và mach lc chua rõ cách làm
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:32:51 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2015
Em hiểu  rồi lần sau em sẽ làm theo quy đinh của box .cam ơn thầy đã giúp và nhắc nhở
chụp cái hình khi trích dẫn không thấy đề nên khó giải.
câu 26:
khi mắc c vối c' ==> cb
em dùng CT lambda=2pi.c.can(LCb) ==> cb
nếu cb>c ==> c' mac song song c ==> cb=c+c' ==> c'
nếu cb<c ==> c' mac noi tiep c ==> 1/cb=1/c+1/c' ==> c'


Tiêu đề: Trả lời: máy biến áp và mach lc chua rõ cách làm
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:30:41 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2015
Bài đăng bằng cách chụp hình là sai quy định. Topic bị khóa!