Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ttlnht trong 08:43:15 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22876Tiêu đề: Thầy giúp em bài giao thoa ánh sáng Iang
Gửi bởi: ttlnht trong 08:43:15 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2015
Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng I-âng. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6μm thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ2 thì người ta thấy: từ một điểm M trên màn đến  vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là một trong 3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10,8mm , bước sóng của bức xạ λ2 là
   A. 0,38μm.         B. 0,4μm.            C. 0,76μm.      D. 0,65μm


Tiêu đề: Trả lời: Thầy giúp em bài giao thoa ánh sáng Iang
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:54:41 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2015
Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng I-âng. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6μm thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ2 thì người ta thấy: từ một điểm M trên màn đến  vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là một trong 3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10,8mm , bước sóng của bức xạ λ2 là
   A. 0,38μm.         B. 0,4μm.            C. 0,76μm.      D. 0,65μm

TH AS đơn sắc , giả thiết 5i1=9
TH ánh sáng tạp:
M là vân trùng thứ 3 ==> vân trùng thứ 1 cách vân trung tậm  i' = 10,8/3=k1.i1=k1.9/5 ==> k1
ĐKVT k1.lambda1=k2.lambda2 thế 4 ĐA vào đáp án nào cho KQ k2 nguyên là ĐA đúng