Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: HocsinhBH trong 09:29:22 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22872Tiêu đề: Nhờ mọi người giúp bài tập dao động mạch LC
Gửi bởi: HocsinhBH trong 09:29:22 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2015
Có bốn tụ giống nhau và một nguồn điện một chiều có suất điện động E. Ghép hai tụ song song và hai tụ nối tiếp rồi nối với nguồn để tích điện. Sau đó tháo hệ tụ ra khỏi nguồn và khép kín mạch với 2 cuộn dây thuần cảm giống nhau để tạo thành 2 mạch DĐ ĐT.Khi điện áp trên các tụ trong hai trường hợp đều bằng E/4 thì tỉ số năng lượng từ trong hai trường hợp là bao nhiêu?

Cám ơn mọi người nhiều :)


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp bài tập dao động mạch LC
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 11:31:48 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2015
- Chương trình giảm tải từ năm 2011: Công thức năng lượng điện trường trong tụ điện, năng lượng từ trường trong ống dây : không dạy. Do đó, những bài kiểu này sẽ không ra trong các đề thi từ năm 2011.
+ Với mạch C//C và mắc với cuộn cảm:
[tex]W_{tu1}=\frac{1}{2}.(C+C).E^2 - \frac{1}{2}.2C.(\frac{E}{4})^2[/tex]
+ Với mạch C nt C và mắc với cuộn cảm:
[tex]W_{tu2}=\frac{1}{2}.\frac{C}{2}.E^2-\frac{1}{2}.\frac{C}{2}.(\frac{E}{2}+\frac{E}{2})^2[/tex]
+ Lập tỉ số 2 giá trị trên sẽ cho kết quả!