Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: congvinh667 trong 04:17:26 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22871Tiêu đề: Bài toán Iâng khó
Gửi bởi: congvinh667 trong 04:17:26 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2015
Trong thí nghiệm Iang, a=1 mm, D=2m. Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,39[tex]\mu m[/tex] đến 0,76[tex]\mu m[/tex]. Khoảng cách gần nhất từ nơi có 2 vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vâng sáng trung tâm ở trên màn là:
A. 1,64 mm
B. 2,4 mm
C. 3,24 mm
D. 2,34 mm

Mọi người xem bài này có thiếu dữ kiện ko thế?? Giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán Iâng khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:08:18 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2015
Trong thí nghiệm Iang, a=1 mm, D=2m. Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,39[tex]\mu m[/tex] đến 0,76[tex]\mu m[/tex]. Khoảng cách gần nhất từ nơi có 2 vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vâng sáng trung tâm ở trên màn là:
A. 1,64 mm
B. 2,4 mm
C. 3,24 mm
D. 2,34 mm

Mọi người xem bài này có thiếu dữ kiện ko thế?? Giúp mình với
DO BỀ RỘNG QUANG PHỔ CÀNG LỚN KHI BẬC CÀNG LỚN ==> 2 PHỔ  CHỒNG LÊN NHAU ĐẦU TIÊN KHI PHỔ K+1 CHỒNG LÊN PHỔ K ==> ĐK xd(k)>xt(k+1) ==> 0,76k-0,39k>0,39 ==> k>1,05 ==> kmin=2 ==> vùng chồng chập giữa phổ 2 và phổ 3 ==> vị rtrí trùng đầu tiên là xt3=3.0,39.D/a=2,34mm