Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vntngoc1997 trong 11:12:05 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22859Tiêu đề: Bài tập sóng dừng ,nhờ mọi người giúp em hiểu bản chất
Gửi bởi: vntngoc1997 trong 11:12:05 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2015
Sóng dừng thiết lập trên sợi dây đàn hồi 2 đầu cố định vói chiều dài =90cm , f=5Hz.biên độ sóng tới và sóng phản xạ bằng nhau =A.Người ta thấy có 6 điểm trên dây dao động với biên độ A. Tìm tốc độ truyền sóng ?
Em nghĩ là 6 điểm này dao động biên độ = A là dao động với biên độ cực đại => số bụng là 6. Nên tính được v = 150 cm/s .Nhưng mà em đọc trong sách giáo khoa nâng cao trang 81 có ghi " biên độ dao động ở chỗ bụng sóng có giá trị lớn nhất là 2A.. " .Vậy  cách giải của em đã sai rồi phải không mọi người ...
 Mọi người giúp em hiểu bản chất chỗ này với nha. Em cảm ơn mọi người nhiều :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng dừng ,nhờ mọi người giúp em hiểu bản chất
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:39:34 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2015
Sóng dừng thiết lập trên sợi dây đàn hồi 2 đầu cố định vói chiều dài =90cm , f=5Hz.biên độ sóng tới và sóng phản xạ bằng nhau =A.Người ta thấy có 6 điểm trên dây dao động với biên độ A. Tìm tốc độ truyền sóng ?
Em nghĩ là 6 điểm này dao động biên độ = A là dao động với biên độ cực đại => số bụng là 6. Nên tính được v = 150 cm/s .Nhưng mà em đọc trong sách giáo khoa nâng cao trang 81 có ghi " biên độ dao động ở chỗ bụng sóng có giá trị lớn nhất là 2A.. " .Vậy  cách giải của em đã sai rồi phải không mọi người ...
 Mọi người giúp em hiểu bản chất chỗ này với nha. Em cảm ơn mọi người nhiều :D
nếu sóng tới và sóng phản xạ có cùng biên độ A thì biên độ bụng sóng 2A
xét điểm có biên độ A ==> A=2Asin(2pix/lambda) với x là khoảng cách từ điểm đang xét đến nút gần nó ==> x = lambda/12
xét 6 điểm liên tiếp có 2TH xảy ra
TH1 1 (lambda/3) 2 (lambda/6) 3 (lambda/3) 4 (lambda/6) 5 (lambda/3) 6 ==> 90 = 4lambda/3
 Th2 : 1(lambda/6) 2 (lambda/3) 3 (lambda/6) 4 (lambda/3) 5  (lambda/6) 6 ==> 90 = 7lambda/6
==> lambda ==> v


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng dừng ,nhờ mọi người giúp em hiểu bản chất
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:52:19 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2015
Sóng dừng thiết lập trên sợi dây đàn hồi 2 đầu cố định vói chiều dài =90cm , f=5Hz.biên độ sóng tới và sóng phản xạ bằng nhau =A.Người ta thấy có 6 điểm trên dây dao động với biên độ A. Tìm tốc độ truyền sóng ?
HD:
+ Một bó sóng có 2 điểm dao động với biên độ [tex]A=\frac{A_{bung}}{2}[/tex]
+ Vì hai đầu dây cố định nên để có 6 điểm dao động với biên độ [tex]A=\frac{A_{bung}}{2}[/tex] suy ra trên dây có 3 bó sóng
+ Do đó: [tex]l=3\frac{\lambda }{2}\Rightarrow \lambda =60cm[/tex]
+ Tốc độ truyền sóng: [tex]v=\lambda f=300cm/s[/tex]