Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ttlnht trong 06:03:15 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22855Tiêu đề: Bài tập về thay biên độ của con lắc lò xo dao động điều hỏa
Gửi bởi: ttlnht trong 06:03:15 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2015
Trong bài toán về con lắc lò do dao đông điều hòa, em mong các thầy có thể giải thích rõ hơn cho em về sự thay đổi của con lắc lo xo đang dao động điều hòa với biên độ A khi thang máy đi lên nhanh dần, hoặc chậm dần, em cũng đã áp dụng công thức trên diễn đàn nhưng thầy có thể giải thích rõ cho em hiểu rõ từ trường hợp thay đổi biên độ của dao động khi vị trí cuối của vật (Cân bằng, biên trên, biên dưới) kể tử khi thang máy bắt đầu chuyển động.
Em lấy ví dụ: trường hợp một con lắc dao động với biên độ A, khi con lắc ở vị trí thấp nhất thang may đi lên chậm dần thì sự thay đổi biên độ có bằng nhau khi vật ở VTCB hoặc Biên trên không ah. em cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về thay biên độ của con lắc lò xo dao động điều hỏa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:52:37 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2015
Trong bài toán về con lắc lò do dao đông điều hòa, em mong các thầy có thể giải thích rõ hơn cho em về sự thay đổi của con lắc lo xo đang dao động điều hòa với biên độ A khi thang máy đi lên nhanh dần, hoặc chậm dần, em cũng đã áp dụng công thức trên diễn đàn nhưng thầy có thể giải thích rõ cho em hiểu rõ từ trường hợp thay đổi biên độ của dao động khi vị trí cuối của vật (Cân bằng, biên trên, biên dưới) kể tử khi thang máy bắt đầu chuyển động.
Em lấy ví dụ: trường hợp một con lắc dao động với biên độ A, khi con lắc ở vị trí thấp nhất thang may đi lên chậm dần thì sự thay đổi biên độ có bằng nhau khi vật ở VTCB hoặc Biên trên không ah. em cảm ơn!
Nguyên tắc chung với bài toán này em cần lưu ý, vận tốc ngay tại thời điểm trước và sau xuất hiện Fq là không đổi do vậy có rất nhiều cách giải , đây là 1 cách.
Bước 1 xác định chiều Fq theo quy tắc N-N , C-C (Nhanh - Ngược chuyển động; Chậm - Cùng chuyển động)
Bươc 2: Xác định độ dời VTCB (chú ý hướng Fq để các định VTCB dời lên hay xuống) : O1O2=Fq/k
Bước 3: Xác định vận tốc và li độ so với VTCB cũ ngay trước khi xuất hiệu Fq (thường dùng CTĐL)
x^2 + v^2/w^2=A^2
Bước 4: do thời gian chuyển trạng thái là bé ==> vận tốc và li độ sau khi xuất hiện Fq so với VTCB mới
v'=v ; x' = x (+,-) O1O2 ( dấu + hay - tùy vào chiều dịch chuyển của VTCB)
Bước 5: Dùng CT độc lập hay năng lượng để xác định biên độ lúc sau
VD ở trên lực quán tính xuất hiện ở biên dưới:
Bc 1,2: Thang máy lên Chậm ==> Fq cùng chuyển động ==> hướng lên ==> O2 dời lên : O1O2=m.a/k
Bc 3: Vị trí ngay trước thời điểm xuất hiện Fq là x=A ==> v=0
Bc 4: do quá trình chuyển trạng thái từ không có Fq đến có Fq là bé ==> v'=0 và |x'|=|x+O1O2| ( O2 dời lên)
==> CTĐL hay nhận xét v'= 0 ==> A' = x' = A+m.a/k
VD lực quán tính xuất hiện ở biên trên
Bc 1,2: Thang máy lên Chậm ==> Fq cùng chuyển động ==> hướng lên ==> O2 dời lên : O1O2=m.a/k
Bc 3: Vị trí ngay trước thời điểm xuất hiện Fq là x=-A ==> v=0
Bc 4: do quá trình chuyển trạng thái từ không có Fq đến có Fq là bé ==> v'=0 và |x'|=|x+O1O2| ( O2 dời lên)
==> CTĐL hay nhận xét v'= 0 ==> A' = |x'| = A - m.a/k
VD lực quán tính xuất hiện ở VTCB
Bc 1,2: Thang máy lên Chậm ==> Fq cùng chuyển động ==> hướng lên ==> O2 dời lên : O1O2=m.a/k
Bc 3: Vị trí ngay trước thời điểm xuất hiện Fq là x=0 ==> v=AW
Bc 4: do quá trình chuyển trạng thái từ không có Fq đến có Fq là bé ==> v'=AW và |x'|=|x+O1O2|=O1O2 ( O2 dời lên)
==> CTĐL x'^2+v'^2/w^2=A^2


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về thay biên độ của con lắc lò xo dao động điều hỏa
Gửi bởi: ttlnht trong 09:40:09 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2015
Em rất rất cảm ơn thầy, em đã hiểu cái mà đọc nát sách hơn 3 ngày nay.