Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: luongngoclong trong 05:32:52 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22854Tiêu đề: một bài sóng ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: luongngoclong trong 05:32:52 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2015
trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young, nguồn S phát ra đồng thời ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt: 0.40µm, 0.48µm; 0.72µm. giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu của vân trung tâm thì có bao nhiêu vân sáng có màu đơn sắc?

A.40
B.36
C.34
D.26


Tiêu đề: Trả lời: một bài sóng ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:19:24 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2015
trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young, nguồn S phát ra đồng thời ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt: 0.40µm, 0.48µm; 0.72µm. giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu của vân trung tâm thì có bao nhiêu vân sáng có màu đơn sắc?

A.40
B.36
C.34
D.26
BT nói màu đơn sắc (vân sáng không trùng)
PP: Đếm vân sáng 1 + vân sáng 2+ van sáng 3 - 2(van trung 1,2 + vân trùng 1,3+ van trung 2,3)
ĐKVT 3 bx : k1.lambda1=k2.lambda2=k3.lambda3 ==> k1=18;k215;k3=10
ĐKVT 1,2 : k1/k2=lambda2/lambda1=6/5 ==> 2 vân trùng
ĐKVT 1,3 : k1/k3=lambda3/lambda1=9/5 ==> 1 vân trùng
ĐKVT 2,3 : k2/k3=lambda3/lambda2=3/2 ==> 4 vân trùng
==> SVĐS : 17+14+9 - 2(2+1+4) = 26