Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: luongngoclong trong 02:33:23 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22853Tiêu đề: một bài sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: luongngoclong trong 02:33:23 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2015
trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng kết hợp dao động ngược pha. A,B cách nhau 6,5cm. bước sóng = 1cm. Xét điểm M có MA=7,5cm. MB=10cm. số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn MB là:

A.6
B.8
C.8
D.9


Tiêu đề: Trả lời: một bài sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:18:41 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2015
trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng kết hợp dao động ngược pha. A,B cách nhau 6,5cm. bước sóng = 1cm. Xét điểm M có MA=7,5cm. MB=10cm. số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn MB là:

A.6
B.8
C.8
D.9
Do 2 nguồn ngược pha nên điều kiện cực tiểu là d2 - d1 = k.lamda => k = (d2 - d1)/lamda

Tại M: k = (10 - 7,5)/1 = 2,5

Tại B: k = (0 - 6,5)/1 = - 6,5

số cực tiểu: [tex]-6,5\leq k\leq 2,5[/tex]   => có 9 giá trị k => có 9 điểm.