Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Gate Đại Sư trong 11:14:37 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22852Tiêu đề: giá trị lớn nhất của cơ năng là
Gửi bởi: Gate Đại Sư trong 11:14:37 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2015
Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng. Tại thời điểm t1 vật có li độ x1>0 và Fdh=4N. Tại thời điểm t2 vật có li độ x2 và Fdh=1N. Biết khoảng thời gian dài nhất trong một chu kì vật đi từ x1 đến x2 là 3T/4, k=100 N/m. Giá trị lớn nhất của cơ năng là:
A. 0,298J
B. 0,325J
C. 0,336J
D. 0,425J