Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kientri88 trong 05:00:11 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22825Tiêu đề: 1 câu ĐXCh rất khó
Gửi bởi: kientri88 trong 05:00:11 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2015
Đặt một điện áp u = U0cosωt (V) (có tần số góc thay đổi được) vào hai đầu mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần L, điện trở R và tụ điện C với .  CR2 < 2L. Khi ω = ω1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện  cực đại. Khi ω2 = 4/3 ω1thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại và bằng 332,61V. Giữ  nguyên ω = ω2 và bây giờ cho C thay đổi đến khi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại mới. Giá trị cực đại mới này xấp xỉ bằng
A. 220,21V.
B. 381,05V.   
C. 421,27V.   
D. 311,13V.

Xin các thầy giải giúp , em rất cám ơn.


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu ĐXCh rất khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:57:14 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2015
Đặt một điện áp u = U0cosωt (V) (có tần số góc thay đổi được) vào hai đầu mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần L, điện trở R và tụ điện C với .  CR2 < 2L. Khi ω = ω1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện  cực đại. Khi ω2 = 4/3 ω1thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại và bằng 332,61V. Giữ  nguyên ω = ω2 và bây giờ cho C thay đổi đến khi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại mới. Giá trị cực đại mới này xấp xỉ bằng
A. 220,21V.
B. 381,05V.   
C. 421,27V.   
D. 311,13V.
Xin các thầy giải giúp , em rất cám ơn.
[tex]w=w1 ==> Ucmax ==> ZL_1^2 = L/C - R^2/2 ==> ZL_1^2 = ZL_1.ZC_1 - R^2/2 [/tex]
[tex]w=w2 ==> ULmax ==> ZC_2^2 = L/C - R^2/2==>ZC_2^2 = ZL_2.ZC_2 - R^2/2 [/tex]
==> [tex]ZL2=ZC1 ==> ZL2 = 1/CW1 = (4/3)1/CW2 = (4/3)ZC2 ==> R^2 = 3ZL_2^2/8[/tex]
==>[tex]Z^2 = R^2 +(ZL_2-ZC_2)^2 ==> Z^2 = R^2 + ZL_2^2 - 2ZL_2.ZC_2+ZC_2^2[/tex]
==>[tex] Z^2 = ZL_2^2 - ZC_2^2 ==> (U/UL)^2 + (w1/w2)^2=1 ==> U[/tex]
Khi c thay doi de Ucmax ==> [tex]Ucmax = U.\sqrt{(R^2+ZL_2^2)}/R [/tex]
em thế số sẽ ra


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu ĐXCh rất khó
Gửi bởi: kientri88 trong 10:57:01 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2015
Ở dòng thứ 5 , vì sao có :
Z2=U2L2 - U2C2. Nhờ thầy giải thích dùm em chỗ này ạ .


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu ĐXCh rất khó
Gửi bởi: kientri88 trong 07:14:00 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2015
Thầy Thạnh giải thích dùm em vì sao : U2= UL22- UC22
Em cám ơn Thầy


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu ĐXCh rất khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:03:38 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2015
Thầy Thạnh giải thích dùm em vì sao : U2= UL22- UC22
Em cám ơn Thầy
thầy đánh nhầm đấy em Z^2 = ZL2^2 - ZC2^2 (đã chỉnh lại)
==> (Z/ZL2)^2 + (ZC2/ZL2)^2=1
==> (U/UL)^2 + (w1/w2)^2=1