Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Quang Dương trong 09:35:37 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22824Tiêu đề: Các kết quả quan trọng trong bài toán chuyển động có ma sát của con lắc lò xo
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:35:37 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2015
Xem đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: Các kết quả quan trọng trong bài toán chuyển động có ma sát của con l
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:34:04 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2015
Minh họa cách giải với câu trong đề thi của trường SP Vinh .