Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: HocsinhBH trong 09:13:51 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22823Tiêu đề: Lí thuyết dao động điều hòa
Gửi bởi: HocsinhBH trong 09:13:51 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2015
Trong dao động điều hòa đại lượng nào không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu? Biên độ, chu kì, năng lượng hay pha ban đầu? Mọi người giải thích rõ giùm em em cám ơn nhiều.


Tiêu đề: Trả lời: Lí thuyết dao động điều hòa
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:18:37 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2015
Chu kì dao động [tex]T=2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}[/tex] là đại lượng không phụ thuộc vào điều kiện đầu