Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: xchauchaux trong 09:33:40 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22819Tiêu đề: thực hành do Bước sóng giao thoa
Gửi bởi: xchauchaux trong 09:33:40 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2015
1/thí nghiệm Young ta có a= 2mm +-1%       D2m+-3%  . do 20 vân sáng liên tiếp là L=9,5mm+-2%  kết quả do bước sóng là
A   lamda= 0,5 [tex]\mu[/tex]m +-0,003 [tex]\mu[/tex]m
B lamda= 0,5 [tex]\mu[/tex]m+- 0,03 [tex]\mu[/tex]m
C lamda= 0,5 [tex]\mu[/tex]m+- 0,02 [tex]\mu[/tex]m
D  lamda=0,5 [tex]\mu[/tex]m +-0,002 [tex]\mu[/tex]m
câu 2 kết quả sai số tuyệt đối của 1 phép do là 0,2001 . số chữa có nghĩa là
Á 1  B 2    C3   D4
-p/s mạo muôi làm phiền các thầy


Tiêu đề: Trả lời: thực hành do Bước sóng giao thoa
Gửi bởi: xchauchaux trong 10:47:38 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2015
mong các thầy cô ghé qua hướng dẫn em cách tính cũng dc , em bí quá rồi , treo gần 4 5 ngày