Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vatli2015 trong 08:27:41 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22818Tiêu đề: Dao động điều hòa
Gửi bởi: vatli2015 trong 08:27:41 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2015
Bài toàn vật lý này em mong mọi thầy cô và mọi ngươi giải giúp. Em xin chân thành cảm ơn!
Bài toán: Một vật dao động điều hòa, gọi t1, t2, t3 lần lượt là ba điểm liên tiếp vật có cùng tốc độ. Biết t3 – t1 = 3(t2 - t1) = 0,1s. v1= v2= - v3 = 20π cm/s. Tính A?


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:04:28 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2015
Bài toàn vật lý này em mong mọi thầy cô và mọi ngươi giải giúp. Em xin chân thành cảm ơn!
Bài toán: Một vật dao động điều hòa, gọi t1, t2, t3 lần lượt là ba điểm liên tiếp vật có cùng tốc độ. Biết t3 – t1 = 3(t2 - t1) = 0,1s. v1= v2= - v3 = 20π cm/s. Tính A?

Xem hướng dẫn đính kèm