Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: xchauchaux trong 11:54:07 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22814Tiêu đề: Câu Hỏi Đo thực hành sóng cơ
Gửi bởi: xchauchaux trong 11:54:07 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2015
1/ đo tốc độ truyền sóng bằng thí nghiệm sóng dừng trên dây . tần số hiển thị là f= 1000 hz  +- 1 hz    . Khoảng cách giữa 3 nút sóng liên tiếp là d=20 cm+-0,1cm   hỏi vân tốc sóng là
a  20,000 cm/s +- 0,6% 
b   2000 cm/s  +-6%
c    20,000 cm/s +-6%
d    20,000cm/s +-0,6%
xin được hướng dẫn chi tiết bài này
2 / tìm phát biểu sai
a- Hạt beta+ và beta-   có khối lượng bằng nhau
b- hạt beta + và Beta - dc phóng ra từ cùng 1 đồng vị phóng xạ
-cam ơn các thầy cô đã quan tâm


Tiêu đề: Trả lời: Câu Hỏi Đo thực hành sóng cơ
Gửi bởi: giaovienvatly trong 04:24:46 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2015
Bài 1. [tex]\lambda[/tex] = 20 cm; v = 20.1000 = 20 000 cm/s.
Sai số tỉ đối:     [tex]\Delta \upsilon /\upsilon =\Delta \lambda /\lambda +\Delta f/f=0,006[/tex]
Sai số tuyệt đối: [tex]\Delta \upsilon =v.\Delta f/f[/tex]  20000x0,006 = 120 cm/s. Vậy v = 20000 [tex]\pm[/tex] 120 (cm/s).
Bài 2: chọn b.