Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhatminhltv01 trong 10:07:56 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22811Tiêu đề: Bài tâp dao động cơ khó cần giài đáp
Gửi bởi: nhatminhltv01 trong 10:07:56 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2015
HSBH
Con lắc lò xo treo có độ cứng k = 10N/m và khối lượng m. Nâng vật lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 3.6 cm. Lấy g = 10m/s2 . Công suất tức thời cực đại của trọng lực tác dụng lên vật trong quá trình dao động
A.12.6 W
B.36.4 W
C.21.6 W
D.43.6 W


Tiêu đề: Trả lời: Bài tâp dao động cơ khó cần giài đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:19:54 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2015
HSBH
Con lắc lò xo treo có độ cứng k = 10N/m và khối lượng m. Nâng vật lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 3.6 cm. Lấy g = 10m/s2 . Công suất tức thời cực đại của trọng lực tác dụng lên vật trong quá trình dao động
A.12.6 W
B.36.4 W
C.21.6 W
D.43.6 W

Ta có : [tex]A = \Delta l_{0} = \frac{mg}{k} \Rightarrow mg = kA[/tex]  và [tex]\omega ^{2} = \frac{k}{m} = \frac{g}{A}[/tex]

Công suất tức thời của trọng lực : [tex]N = mg.v[/tex]

Vậy công suất cần tìm : [tex]N_{max} = mg.v_{max} = kA.A\omega = kA^{2} \sqrt{\frac{g}{A}}= k\sqrt{gA^{3}}[/tex]