Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: UchihaItachi93 trong 04:47:23 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22809Tiêu đề: Một bài điện xoay chiều khó.
Gửi bởi: UchihaItachi93 trong 04:47:23 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2015
Một đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L mắc nối tiếp theo thứ tự trên, M là điểm nằm giữa tụ và cuộn dây. Biết 2L>[tex]R^{2}[/tex]C. Mắc hai đầu mạch AB vào hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha. Khi roto quay với vận tốc [tex]n_{1}[/tex]=600 vòng/phút hoặc [tex]n_{2}[/tex]=900 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng nhau. Khi roto quay với vận tốc [tex]n_{3}[/tex]=300 vòng/phút hoặc [tex]n_{4}[/tex]=1200 vòng/phút thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ bằng nhau.  Còn khi roto quay với vận tốc n vòng/phút thì điện áp hai đầu đoạn AM lệch pha [tex]120^{o}[/tex] so với điện áp hai đầu đoạn MB. Giá trị của n gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 1600 vòng/phút                  B. 1400 vòng/phút                    C. 540 vòng/phút                    D. 460 vòng/phút


Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện xoay chiều khó.
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 10:58:13 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2015
Bài đăng sai quy định.