Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ddhoc trong 02:11:01 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22806Tiêu đề: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: ddhoc trong 02:11:01 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2015
Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây vói chu kỳ 0.6s và biên độ A xe là không đổi. Ở thời điểm t1 li độ của các phần tử tại B và C và trung điểm D của BC lần lượt là [tex]-4\sqrt{3}[/tex]; 4; [tex]-4\sqrt{2}[/tex].  Tính li độ của phần tử ở D lúc t2=t1+0.45sTiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:51:57 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2015
Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây vói chu kỳ 0.6s và biên độ A xe là không đổi. Ở thời điểm t1 li độ của các phần tử tại B và C và trung điểm D của BC lần lượt là [tex]-4\sqrt{3}[/tex]; 4; [tex]-4\sqrt{2}[/tex].  Tính li độ của phần tử ở D lúc t2=t1+0.45s
em xem hình