Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: UchihaItachi93 trong 10:18:49 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22801Tiêu đề: Bài tập dao động cơ khó.
Gửi bởi: UchihaItachi93 trong 10:18:49 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2015
1. Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng k=50N/m, một đầu cô định, đầu kia gắn với vật nhỏ có khối lượng [tex]m_{1}[/tex]=100g. Ban đầu giữ vật [tex]m_{1}[/tex] tại vị trí lò xo bị nén 10cm, đặt một vật nhỏ khác khối lượng [tex]m_{2}[/tex]=400g sát vật [tex]m_{1}[/tex] rồi thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương của trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa các vật với mặt phẳng ngang [tex]\mu =0,005[/tex]. Lấy g=10m/[tex]s^{2}[/tex]. Thời gian từ khi thả đến khi vật [tex]m_{2}[/tex] dừng lại là:
A. 0,31s                  B. 2,16s                     C. 2,06s                                   D 2,21s
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động cơ khó.
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:21:53 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2015
Hướng dẫn :

Do hệ số ma sát quá bé nên thời gian cần tìm là một phần tư chu kì dao động của cả hệ cộng thêm thời gian trượt có ma sát của m2 trên mặt ngang.

Thời gian này được tính bởi : [tex]v = A \omega - \mu g.\Delta t = 0[/tex]