Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hstb trong 04:22:42 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22797Tiêu đề: Bài tập con lắc lò xo KHÓ
Gửi bởi: hstb trong 04:22:42 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2015
Phiền các thầy giúp em làm hai bài tập khó này với, em cảm ơn ạ!

Bài 1: Treo thẳng đứng vật 1kg vào lò xo có độ cứng 100N/m, lấy g = 10m/s² . Biết trong quá trình dao động thời gian dãn gấp đôi thời gian nén. Biên độ dao động là bao nhiêu?

Bài 2: Con lắc lò xo treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên 30cm, độ cứng 50N/m, vật nặng 500g, tại nơi có gia tốc trọng trường g = π² = 10m/s² ; π = 3,14. Vật dao động điều hoà với biên độ 12cm. Thời gian nén và dãn của lò xo trong một chu kỳ là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc lò xo KHÓ
Gửi bởi: nkocvp trong 08:52:52 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2015
[tex]\Delta l[/tex] = mg/k = 10 cm
t nén = 2 t dãn => [tex]\alpha/\omega = 2 \beta/\omega[/tex]
=>[tex]\alpha =2\beta[/tex]
[tex]\alpha +\beta =2\Pi[/tex]
=>[tex]\beta = 2\Pi /3[/tex]
=> A = 2[tex]\Delta l[/tex]= 20 cm