Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: revo450 trong 07:51:03 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22779



Tiêu đề: Tổng hợp dao động cần giúp đỡ
Gửi bởi: revo450 trong 07:51:03 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2015
Một vật tham gia đồng thời hai giao động x1 = 5cos (ωt+ π/3 )cm; x2 = A2 cos (ωt+ φ2 )cm Phương trình tổng hợp x = 4cos (ωt+ φ)cm. A2 min tìm φ2
Đáp án φ2=-2π/3 rad