Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: xchauchaux trong 10:14:58 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22771Tiêu đề: Thực Hành COn Lắc Đơn-Chưa hiểu cách làm
Gửi bởi: xchauchaux trong 10:14:58 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2015
1> Một đồng hồ bấm giây có GHDNN là 0,01s , đo chu kỳ của con lắc như sau
Lần 1         3.00
lần 2           3.20
lần 3    3.00
lần 4     3.20
lần 5      3.00
hay tính chu kỳ dao đông của con lắc
A T=3.08 +-0,11s                B 3,08 +- 0,96s          C 3,10 +- 0,11s         D  3,10 +-0,96s
em ko hiểu cách làm bài này mong các thầy hướng dẫn
2>SÓng dừng trên dât dài 2 mét , có 2 đầu cố đinh. V=20m/s    tìm f biết   4<f<6 hz
cảm ơn các thầy cô và bạn đã xem


Tiêu đề: Trả lời: Thực Hành COn Lắc Đơn-Chưa hiểu cách làm
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:49:31 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2015
1> Một đồng hồ bấm giây có GHDNN là 0,01s , đo chu kỳ của con lắc như sau
Lần 1         3.00
lần 2           3.20
lần 3    3.00
lần 4     3.20
lần 5      3.00
hay tính chu kỳ dao đông của con lắc
A T=3.08 +-0,11s                B 3,08 +- 0,96s          C 3,10 +- 0,11s         D  3,10 +-0,96s
em ko hiểu cách làm bài này mong các thầy hướng dẫn
2>SÓng dừng trên dât dài 2 mét , có 2 đầu cố đinh. V=20m/s    tìm f biết   4<f<6 hz
cảm ơn các thầy cô và bạn đã xem
Trung bình T sau 5 lần do
Ttb=(T1+T2+T3+T4+T5)/5=3,08
sai so ngau nhien sau 5 lan do DeltaT=(|Ttb-T1|+|Ttb-T2|+|Ttb-T3|+|Ttb-T4|+|Ttb-T5|)/5=0,064
sai số dung cu : deltaT' = 0,01 hay 0,005 ( sai so dung cu thuong lay gia tri do chia nho nhat hay 1/2 gia tri do)
==> sai số tuyet doi = DeltaT+delta T'
KQ : Ttb (+-) sai số tuyet doi = 3,08 (+,-) 0,069
(sao khog co dap an)
2/ ĐKSD : L=k.v/2f ==> f=kv/2L ==> 4< kv/2L <6 ==> tìm k nguyên ==> f


Tiêu đề: Trả lời: Thực Hành COn Lắc Đơn-Chưa hiểu cách làm
Gửi bởi: xchauchaux trong 09:38:45 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2015
Em post đề lên thầy xem dùm