Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: langtuvl trong 03:00:37 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22764Tiêu đề: Câu sóng dọc cần giúp đỡ
Gửi bởi: langtuvl trong 03:00:37 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2015
Cho một sóng dọc với biên độ 2[tex]\sqrt{2}[/tex]cm truyền qua một lò xo thì thấy khoảng cách gần nhau nhất giữa hai điểm B và C trên lò xo là 16 cm. Vị trí cân bằng của B và C cách nhau 20 cm và nhỏ hơn nửa bước sóng. Cho tần số sóng là 15 Hz. Tốc độ truyền sóng là :
   A. 24 m/s.    B. 12 m/s    C. 10 m/s.    D. 20 m/s.


Tiêu đề: Trả lời: Câu sóng dọc cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:16:58 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2015
Cho một sóng dọc với biên độ 2[tex]\sqrt{2}[/tex]cm truyền qua một lò xo thì thấy khoảng cách gần nhau nhất giữa hai điểm B và C trên lò xo là 16 cm. Vị trí cân bằng của B và C cách nhau 20 cm và nhỏ hơn nửa bước sóng. Cho tần số sóng là 15 Hz. Tốc độ truyền sóng là :
   A. 24 m/s.    B. 12 m/s    C. 10 m/s.    D. 20 m/s.

GS PT song tai A là uA=Acos(wt) ==> phuong trinh tại B là uB=AB+Acos(wt-2pid/lambda)=20+Acos(wt-2pid/lambda)
==> khoang cach 2 điểm : uB-uA = AB - A(cos(wt)-cos(wt+x))=AB - 2Acos(wt+x/2)cos(-x/2)
khoảng cách hai điểm dao động bé nhất khi cos(wt+x/2)=1 ==> 16=20-2Acos(pid/lambda) ==> cos(pid/lamda)=4/4can(2)=1/can(2)
==> pid/lambda=pi/4 ==> lambda ==> v