Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: HocsinhBH trong 03:35:31 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22761Tiêu đề: Một bài mạch dao động điện từ LC
Gửi bởi: HocsinhBH trong 03:35:31 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2015
Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm và 1 bộ 2 tụ điện có cùng điện dung C mắc song song.Trong mạch có dao động điện từ tự do, hiệu điện thế cực đại giữa 2 bản tụ là Uo . Tại thời điểm năng lượng từ trường bằng một nửa năng lượng của mạch thì 1 tụ điện bị bong ra. Hiệu điện thế cực đại giữa 2 bản tụ sau đó tính theo Uo là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Một bài mạch dao động điện từ LC
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:40:08 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2015
Xem lời giải đính kèm !