Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: HocsinhBH trong 09:38:22 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22757Tiêu đề: Bài sóng sơ cần giải đáp
Gửi bởi: HocsinhBH trong 09:38:22 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2015
Sóng với tốc độ 20cm/s và tần số 2Hz truyền trên một sợi dây căng ngang gây ra các giao động theo phương thẳng đứng của các phần tử. Hai điểm M, N cách nhau 22,5 cm và M gần nguồn sóng hơn. Gọi t là thời điểm đầu tiên M hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó để N hạ xuống thấp nhất lần thứ 2013 là : A. 1005,5    B. 1006,375   C. 1007.5   D.  1008.25


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng sơ cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:25:21 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2015
Xem lời giải


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng sơ cần giải đáp
Gửi bởi: HocsinhBH trong 10:59:24 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2015
Xem lời giải

Thầy ơi mình có cần cộng thêm khoảng thời gian sóng truyền từ M đến N không ạ?  Em chưa rõ vì sao lại cộng T/4 lắm.


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng sơ cần giải đáp
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:15:58 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2015
Thầy ơi mình có cần cộng thêm khoảng thời gian sóng truyền từ M đến N không ạ?  Em chưa rõ vì sao lại cộng T/4 lắm.
Em dùng đường tròn để giải. M sớm pha hơn N.
Khi M ở vị trí thấp nhất (tức là biên âm) thì N đang đứng yên (ở VTCB).
M và N vuông pha nên thời gian sóng truyền tương ứng là T/4.
Từ đó suy ra kết quả như thầy Dương tính.
Em hình dung ra chứ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng sơ cần giải đáp
Gửi bởi: HocsinhBH trong 11:46:03 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2015
Thầy ơi mình có cần cộng thêm khoảng thời gian sóng truyền từ M đến N không ạ?  Em chưa rõ vì sao lại cộng T/4 lắm.
Em dùng đường tròn để giải. M sớm pha hơn N.
Khi M ở vị trí thấp nhất (tức là biên âm) thì N đang đứng yên (ở VTCB).
M và N vuông pha nên thời gian sóng truyền tương ứng là T/4.
Từ đó suy ra kết quả như thầy Dương tính.
Em hình dung ra chứ?
Dạ vậy còn khoảng thời gian sóng truyền từ M đến N = 22,5/20=1,125s có cần phải cộng thêm vào không ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng sơ cần giải đáp
Gửi bởi: quyettammanh trong 08:10:53 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2015
Thầy ơi mình có cần cộng thêm khoảng thời gian sóng truyền từ M đến N không ạ?  Em chưa rõ vì sao lại cộng T/4 lắm.
Em dùng đường tròn để giải. M sớm pha hơn N.
Khi M ở vị trí thấp nhất (tức là biên âm) thì N đang đứng yên (ở VTCB).
M và N vuông pha nên thời gian sóng truyền tương ứng là T/4.
Từ đó suy ra kết quả như thầy Dương tính.
Em hình dung ra chứ?
Dạ vậy còn khoảng thời gian sóng truyền từ M đến N = 22,5/20=1,125s có cần phải cộng thêm vào không ạ?


không nha bạn.Vì khi đó ta tính luôn rồi