Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ddhoc trong 02:09:01 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22756Tiêu đề: Một số bài tập cần giải đáp
Gửi bởi: ddhoc trong 02:09:01 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2015
Bài 1: cho hai dao động có phương trình [tex]x_{1}=A_{1}Cos(\omega t+0.53),x_{2}=A_{2}Cos(\omega t-1.27).[/tex]. Dao động tổng hợp của hai pt trình trên có pt là [tex]x=5Cos(\omega t+\varphi )[/tex]. Giá trị ([tex]A_{1}+A_{2}[/tex]) gần giá trị nào nhất
                            
       A. 7                     B.9                      C.8                     D.10
Bài 2: Một chất điểm dao động điều hòa theo trục Ox.Biết rằng trong quá trình khảo sát vật hưa đổi chiều chuyển động.Khi vừa rời khỏi vị trí cân bằng một đoạn S thì động năng của chất điểm là 13.95mJ. Đi tiếp một đoạn s nữa thì động năng của chất điểm còn 12.6mJ.Nếu chất điểm đi thêm một đoạn s nữa thì động năng của nó là?
Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:16:36 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2015
Bài 1: cho hai dao động có phương trình [tex]x_{1}=A_{1}Cos(\omega t+0.53),x_{2}=A_{2}Cos(\omega t-1.27).[/tex]. Dao động tổng hợp của hai pt trình trên có pt là [tex]x=5Cos(\omega t+\varphi )[/tex]. Giá trị ([tex]A_{1}+A_{2}[/tex]) gần giá trị nào nhất
                            
       A. 7                     B.9                      C.8                     D.10
Bài 2: Một chất điểm dao động điều hòa theo trục Ox.Biết rằng trong quá trình khảo sát vật hưa đổi chiều chuyển động.Khi vừa rời khỏi vị trí cân bằng một đoạn S thì động năng của chất điểm là 13.95mJ. Đi tiếp một đoạn s nữa thì động năng của chất điểm còn 12.6mJ.Nếu chất điểm đi thêm một đoạn s nữa thì động năng của nó là?

Đề ra không chuẩn !

Bài 1   phải chỉnh lại câu hỏi như sau :
Cho hai dao động có phương trình x_{1}=A_{1}Cos(\omega t+0.53),x_{2}=A_{2}Cos(\omega t-1.27); trong đó A_1 và A-2 thay đổi được . Dao động tổng hợp của hai pt trình trên có pt là x=5Cos(\omega t+\varphi ). Giá trị cực đại có thể có của (A_{1}+A_{2}) gần giá trị nào nhất
                           
       A. 7                     B.9                      C.8                     D.10

Bài 2 do vật chưa đổi chiều chuyển động nên quãng đường vật đi được tính từ VTCB chính là độ lớn của li độ.

Em xem tiếp lời giải đính kèm