Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ddhoc trong 04:05:24 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22753Tiêu đề: Một số bài tập dao động điều hòa khó cần giúp
Gửi bởi: ddhoc trong 04:05:24 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2015
Bài 1  một vật có khối lượng M=0.9 kg được gắn trên một lò xo nhẹ thẳng đứng có độ cứng 25N/m đầu dưới của lò xo cố định. Vật M đang ở vị trí cân bằng thì một vật thứ 2 có khối lượng m=0.1kg chuyển động theo phương thẳng đứng với tốc độ 2[tex]\sqrt{2}[/tex] cm/s đến va cham xuyên tâm mềm với M. lấy g=10. Sau va chạm hệ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là?
Bài 2 Con lắc lò xo có độ cứng 50N/m đặt thẳng đứng đầu dưới gắn với xàn đầu trên gắn vật nặng có khối lượng m=1.5kg. Từ độ cao 20cm so với vị trí cân bằng của vật M người ta một vật nhỏ có khối lượng 0.5kg. Xem g=10 va chạm giữa hai vật là xuyên tâm đàn hồi sau va chạm vật m được lấy đi. Biên độ giao động A của vật M là?


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập dao động điều hòa khó cần giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:02:43 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2015
Xem lời giải đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập dao động điều hòa khó cần giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:05:58 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2015
Lời giải đính kèm