Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 10:56:54 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22752Tiêu đề: lí thuyết GTAS cần được giải đáp
Gửi bởi: robot3d trong 10:56:54 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2015
thực hiện GTAS với khe Young: a có thể thay đổi, D và bước sóng không đổi. xét 2 điểm M,N trên màn nằm đối xứng về 2 phía đối với vân trung tâm O. khi tăng a lên 3 lần thì số vân sáng quan sát được trên đoạn MN
A k thay đổi                       B giảm 3 lần                   C tăng                D tăng 3 lần

p/s do i tỉ lệ nghịch với a nên nếu a tăng 3 lần thì i giảm 3 lần, suy ra câu B. nhưng s d.a lại là C ? mong m.n giúp đỡ. thân!


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết GTAS cần được giải đáp
Gửi bởi: 1412 trong 08:54:59 PM Ngày 09 Tháng Năm, 2015
thực hiện GTAS với khe Young: a có thể thay đổi, D và bước sóng không đổi. xét 2 điểm M,N trên màn nằm đối xứng về 2 phía đối với vân trung tâm O. khi tăng a lên 3 lần thì số vân sáng quan sát được trên đoạn MN
A k thay đổi                       B giảm 3 lần                   C tăng                D tăng 3 lần

p/s do i tỉ lệ nghịch với a nên nếu a tăng 3 lần thì i giảm 3 lần, suy ra câu B. nhưng s d.a lại là C ? mong m.n giúp đỡ. thân!
Khi i giảm 3 lần thì với cùng bề rộng giao thoa trường sẽ có số vân sáng tăng lên nhưng chưa chắc đã tăng 3 lần vậy đáp án là C: tăng.