Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 10:46:25 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22750Tiêu đề: lí thuyết về dddh cần được giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 10:46:25 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2015
cld đang dddh với biên độ góc nhỏ thì va chạm với 1 vật nhỏ đang đứng yên tại vị trí cân bằng. xét 2 TH: 1 là va chạm đàn hồi, 2 là va chạm hoàn toàn mềm. sau va chạm, biên độ góc của va chạm:
A tăg trog cả 2 TH                    B giảm trong cả 2 TH
C cò thể tăng khi va chạm đàn hồi                 D chỉ giảm khi va chạm mềm

p/s : mình nghĩ là C, vì nều va chạm đàn hồi với vật tại VTCB mà có m>m của cld thì nó sẽ dd với biên độ lớn hơn chứ.
nhưng d.a lại la B. biết là nếu va chạm mềm thì biên độ sau va chạm sẽ giảm là đồng ý.


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết về dddh cần được giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 11:23:51 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2015
- Theo chương trình hiện hành và giảm tải thì không có phần va chạm đàn hồi.
- Với câu hỏi trên, dao động của CLĐ là dao động điều hòa:
TH1 va chạm mềm: [tex]+ V = \frac{m.v_{max}}{m+m'}[/tex]
+ Biên độ dao động sau : [tex]A'=\omega '.V = \sqrt{\frac{k}{m+m'c{m.v_{max}}{m+m'}[/tex]
+ Dễ thấy biên độ dao động giảm.
TH2 Va chạm đàn hồi:
+ Vận tốc sau va chạm: [tex]v'=\frac{(m-m').v_{max}}{m+m'}[/tex]
+ v' là vận tốc cực đại của con lắc sau va chạm nhỏ hơn v.tốc trước va chạm
+ ô mê ga không đổi.
Do đó, biên độ dao động sau cũng giảm.
Chọn B.