Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 07:25:49 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22744Tiêu đề: bài tập về máy biến thế cần được giari đáp
Gửi bởi: robot3d trong 07:25:49 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2015
MBT có Nsc=110 vòng, Ntc=220 vòng. CSC có điện trở thuần r=3 ôm, Zl=4 ôm. nối 2 đầu CSC với HDT xoay chiều 40v thì HDT 2 đầu CTC để hở là :
A 64v            B 72v         C 80v                D 32v


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về máy biến thế cần được giari đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:27:27 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2015
MBT có Nsc=110 vòng, Ntc=220 vòng. CSC có điện trở thuần r=3 ôm, Zl=4 ôm. nối 2 đầu CSC với HDT xoay chiều 40v thì HDT 2 đầu CTC để hở là :
A 64v            B 72v         C 80v                D 32v
điện áp xoay chiều đưa vào cuộn sơ cấp là tổng điện áp hai đầu R và L, điện áp trực tiếp làm biến đổi từ thông là là điện áp hai đầu L ==>CTmáy biến áp : UL/U2=Nsc/Ntc
tìm UL em làm bình thường như mạch xoay chiều có hai phần từ R,L
UL = (U/Z).ZL=(U.4/5)=32V
==> 32/U2=110/220 ==> U2=64V