Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 07:21:08 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22743Tiêu đề: Khoảng cách giữa hai vật là?
Gửi bởi: hellohi trong 07:21:08 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2015
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng K=400 N/m, vật nặng có khối lượng m1=1kg và vật nặng có khối lượng m2=2kg dính bên dưới m1, hai vật có kích thước nhỏ và xa sàn nhà. Khi hệ đang nằm yên ở vị trí cân bằng thì đột nhiên m2 rơi nhẹ khỏi m1. Khoảng cách giữa hai vật khi lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ hai là?
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Khoảng cách giữa hai vật là?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:22:02 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2015
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng K=400 N/m, vật nặng có khối lượng m1=1kg và vật nặng có khối lượng m2=2kg dính bên dưới m1, hai vật có kích thước nhỏ và xa sàn nhà. Khi hệ đang nằm yên ở vị trí cân bằng thì đột nhiên m2 rơi nhẹ khỏi m1. Khoảng cách giữa hai vật khi lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ hai là?
Mọi người giải giúp em với ạ.
gọi O1,O2 là VTCB lúc đầu và lúc sau.

m2 rơi nhẹ ở vị trí cân bằng O1 khi đang nằm yên
(1) : vi trí cân bằng dời lên đến O2 ==> O1O2=m2.g/k=0,05m=5cm
(2): vị trí m2 rời m1 cách O2 một đoạn x' = O1O2 (vị trí rời ở O1)
(3): Vận tốc ngay trước và sau vật rời là không đổi ==> v'=0
==> A'=x'=m2.g/k=5cm
vậy ngay khi m2 rời m1 thì m1 dao động điều hòa với biên độ 5cm bắt đầu tại biên dưới.
Vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên : x = -DeltaLo=m2.g/k=-0,025m=-2,5cm.(chọn + hướng xuống)
vậy thời gian vật qua vị trí này lần 2 là : t(A==>-A==>-A/2) = T/2+T/6=2T/3=2pi/30 lúc này vật m1 cách biên dưới 7,5cm còn vật m2 rơi tự do được s = 1/2.g.(2T/3)^2
==> KHoảng cách hai vật : (0,075+s)