Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 06:45:46 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22741Tiêu đề: Điểm chập cách Tân Định là?
Gửi bởi: hellohi trong 06:45:46 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2015
Đường dây truyền tải 500 kV từ Di Linh đến Tân Định có chiều dài 250 km, có điện trở một dây 25 Ω. Ngày 22/5/2013, một lái xe cẩu vô tình đưa một ngọn cây làm chập hai dây tại một điểm trên đường dây (coi ngọn cây có điện trở R). Để xác định vị trí chập, người ta cắt đường dây khỏi máy phát và tải tiêu thụ, sau đó dùng nguồn điện một chiều 24 V, điện trở không đáng kể nối vào hai đầu đường dây tải tại Tân Định. Khi hai đầu tại Di Linh để hở thì dòng điện qua nguồn là 1 A, còn khi đầu dây tại Di Linh nối tắt thì dòng điện qua nguồn là 99/74 A. Điểm chập cách Tân Định là?
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Điểm chập cách Tân Định là?
Gửi bởi: hellohi trong 07:46:46 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2015
Đường dây truyền tải 500 kV từ Di Linh đến Tân Định có chiều dài 250 km, có điện trở một dây 25 Ω. Ngày 22/5/2013, một lái xe cẩu vô tình đưa một ngọn cây làm chập hai dây tại một điểm trên đường dây (coi ngọn cây có điện trở R). Để xác định vị trí chập, người ta cắt đường dây khỏi máy phát và tải tiêu thụ, sau đó dùng nguồn điện một chiều 24 V, điện trở không đáng kể nối vào hai đầu đường dây tải tại Tân Định. Khi hai đầu tại Di Linh để hở thì dòng điện qua nguồn là 1 A, còn khi đầu dây tại Di Linh nối tắt thì dòng điện qua nguồn là 99/74 A. Điểm chập cách Tân Định là?
Mọi người giải giúp em với ạ.
Mọi người giải giúp em với ạ.